Начало

БИОСТИМ ®

Брошура

“БИОСТИМ” е запазена марка на Биоферма Димитър Димитров за екстракт от Биотор.

Той е универсален хуминов тор, който съдържа всичко полезно за растенията, взето от Биотора ,от който е произведен.
Хранителните вещества и хуминовите и фулво киселини са в лесноусвоима за растенията форма и се прилага за листно и почвено торене при всички култури.

ТРЕТИРАНИТЕ С “БИОСТИМ” СЕМЕНА ДАВАТ ДОБЪР СТАРТ НА ПОСЕВИТЕ И УВЕЛИЧАВАТ ДОБИВА.

“БИОСТИМ” е изключително ефективен, когато се третират култури, които се отглегждат при неблагоприятни климатични условия и при култури, засегнати от градушка, а и на места, където има условия за развитие на болести и неприятели.Този факт лесно се обяснява с действието на хуминовите киселини, които са една от основните съставки на “БИОСТИМ”. Хуминовите киселини, както и другите биологочно активни вещества екстрахирани от Биотора, оказват влияние главно върху енергетичния потенциал на растителния организъм и върху кибернетичния апарат на неговите клетки. Засилват се физиологичните процеси в растението и бързо настъпват изменения в диференциацията на растежните точки, в анатомичния и морфологичен строеж на тъканите му.

Действието на “Биостим” се изразява в повишаване на кълняемостта на семената и по-бързия растеж на растенията. Повишава устойчивостта на растенията към заболявания и стрес, стимулира нарастването на почвената микрофлора, което води до ускореното превръщане на почвените органогенни елементи в усвоима за растенията форма.

Допълнителният ефект от продукта идва и от нарастването на количеството на полезните почвени микроорганизми, (когато се прилага чрез капковото напояване), в резултат на потискането на почвообитаващите фитопатогени.

Устойчивостта на растенията срещу болести и вредители се повишава.
“Биостим” се прилага при зеленчукови култури, цветя, полски растения, овощни, лозови и етерично-маслени насаждения и се използва в следните дози:

- за третиране на семена 0,8-1л на 1тон семена за полски култури или 100мл на 1л вода при зеленчукови култури;
- за третиране на посадъчен материал и разсад – 50 мл на литър ;
- за листно торене по време на вегетацията на културите – 80-100 мл на декар;
- за почвено торене с капково напояване 1-2 л на дка.

“Биостим” е универсален хуминов тор, с комплексното действие на който върху почвата, почвената микрофлора и растенията се постига чувствително повишаване на добивите.Той е съвместим с всички използвани пестициди, което прави прилагането му лесно и икономично.

Погледнато от икономическа гледна точка това средно 20% увеличение на добива се постига с една първоначална обработка на семената и две листни подхранвания по време на вегетацията, което струва 2,85лв. Освен върху добива ”БИОСТИМ” влияе и върху качеството на полските култури, зеленчуковите, овощните, лозовите, техническите и етерично-маслените култури.Това се дължи на факта, че хуминовите киселини са във формата на калиев хумат,а калият е елементът на качеството.Това особено важи за калиелюбивите култури каквито са картофите, тютюнът, много зеленчукови, овощни и др. култури.